CREAD Logo

Brandio Dylunio Cyfryngau

Branding Design Media

Tu ôl i pob ymholiad mae stori...
Tu ôl i pob syniad mae stori...
Tu ôl i bob cwmni mae stori...

Mae'r stori yn hanfodol. Rydym yn gweithio, rydym yn gwrando, rydym yn cynhyrchu hunaniaeth gweledol ac unigryw o'ch stori.

CREAD Cyf. yn gwmni dwyieithog, dylunio annibynol a chyfryngau sy’n cynnig, gwasanaeth brandio, dylunio, cynhyrchiadau ffilm, gwefannau, apps, i gyd o fewn un lleoliad.

Behind every enquiry there's a story...
Behind every idea, there's a story...
Behind every company, there’s a story...

The story is essential. we work, we listen, we produce the unique visual identity of their story.

CREAD Cyf. is a bilingual, independent design, media company based in North Wales offering services, branding, design, web, film/doc production, app, all within one location.